תכנון הפרויקט:

 • עריכת לוח זמנים משוערך לפרויקט, שיכלול את כלל שלבי העבודה והתכנון עד לתאריך המשוער של קבלת המפתח.
 • עריכת וניהול תקציב הפרויקט שיכלול את גם הוא את כלל שלבי הפרויקט, תשלום לספקים ובעלי מקצוע, קבלת היתרים מהרשויות השונות ועוד.
 • הצבת יעדים לפרויקט תוך תיאום ציפיות בין שני הצדדים.

עיצוב ואדריכלות:

 • בחירת האדריכלים והמעצבים המוסמכים, המתאימים ביותר לפרויקט.
 • עריכת מכרזים לבחירת הספקים וניתוח הצעות מחיר.
 • עריכת תכניות ועיצובים מתקדמים תוך הקפדה ושמירה על מגבלות התקציב והגשמת המטרה.
 • בחירת חומרים משותפת יחד עם הלקוח והקפדה על סטנדרטים גבוהים של ביצוע וחומרי גלם.

ניהול וביצוע הפרויקט:

 • עריכת ישיבות תקופתיות והערכת התקדמות הפרויקט, התקציב ועמידה ביעדים.
 • ניהול מוקפד של כלל התהליכים המתקיימים במקביל.
 • בקרה על תהליכי העבודה בשטח ופיקוח על עבודה תקינה, בטיחותית ואיכותית.
 • הובלת תהליכים יסודית ואסרטיבית לטובת התקדמות הפרויקט ועמידה ביעדים.
 • עדכון שוטף של הלקוח בהתקדמות הפרויקט.

קבלת המפתח:

 • בקרת איכות ובחינה מקיפה של תקינות המבנה ואיכות העבודה.
 • ליווי הלקוח בסיור ראשון בפרויקט עם תומו.
 • הסקת מסקנות ותשלום לספקים השונים.
 • קבלת המפתח בשעה טובה