קבלן מפתח

קבלן מפתח – יתרונות

כאשר אנו עומדים בפני תכנון והקמת בית פרטי יש בידנו שתי אפשרויות עיקריות לגבי ניהול הפרויקט.

אנו יכולים לבחור מפקח אשר ירכז וייקח על עצמו את ניהול כל מהלך הבניה או לבצע את ניהול הפרויקט באמצעות קבלן מפתח.

מפקח בניה הוא גוף שאינו בעל הגדרה משפטית בישראל והוא יכול להיות כל אדם המתמצא בבניה

והא הנאמן בשטח מטעם היזם או אדם הפרטי שעבורו מוקם הבית הפרטי.

המקפח דואג לגייס את קבלן העפר, קבלן השלד, קבלן הטיח, הריצוף וכד' בשלב הבנייה והשלד ולאחר מכן את קבלני האינסטלציה, מיזוג וחשמל בשלבים מאוחרים יותר.

המפקח גם אחראי על התיאום בין כל הגורמים והקבלנים בשטח – כלומר איזה קבלן יגיע לאחר איזה קבלן וכד'. כך למשל יש להביא את איש האיטום לאחר עבודתו של קבלן הבטון.

הבעייתיות בעבודה עם מפקח היא שאינו ישות משפטית מוסמכת ולכן האחריות מתקבלת בנפרד על ידי כל

בעל מקצוע בנפרד, כאשר לפעמים כל בעל מקצוע מעביר את האחריות לבעל מקצוע אחר.

גם התיאומים לא תמיד מתבצעים על ידי המפקח ולכן בעל הנכס היזם נגרר לפעמים לביצוע תיאומים בין בעלי המקצוע השונים וכן נדרש להשגת אישורים שונים בעצמו ומאבד זמן יקר תוך כדי מהלך הבניה.

קבלן מפתח הוא הקבלן המבצע את הבניה בפועל ובמקביל גם מנהל את כל העבודה וקבלני המשנה בעצמו.

הקבלן הוא ישות משפטית – בדרך כלל קבלן רשום בעל מספר ורישיונות לבצע את הפעולות המתבצעות וכן גוף המוגן מבחינת ביטוח לכל בעיה או נזק הנגרם במהלך הבניה.

לפיכך קיים יתרון גדול בהקמת בית פרטי או מיזם לעבודה עם קבלן מפתח לעומת מפקח בניה.

 

להלן ריכוז יתרונות קבלן המפתח:

קבלן מפתח
קבלן מפתח
דילוג לתוכן