תוספת בניה

תוספת בניה מתייחסת להרחבת שטח מבנה קיים באמצעות בניה נוספת. תוספת בניה, מאפשרת לבעלי בתים פרטיים ו/או מבנים המיועדים לעסקים ליהנות ממרחב גדול יותר ובכך להשביח את ערכו. על מנת לקבל היתר לתוספת בניה, עליכם לפעול מול הרשויות השונות, שכן הן אלה שמאשרות ולעיתים אף שוללות את האפשרות להרחיב מבנה. 

חשיבות הוצאת היתר בנייה 

חוק התכנון והבנייה מחייב היתרי בנייה לצורך ביצוע עבודות בנייה מסוימות, כמו בניית מבנים; הריסתם; שינוי בייעודם ו/או תוספות למבנה. על מנת להגיש בקשה להיתר, נדרשת הגשת מסמכים שונים אשר יובאו לפתחה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה. בין היתר, יש להגיש מסמך המפרט מילולית את הבקשה יחד עם תוכנית משורטטת של התכנית (המכונה "גרמושקה"); מסמך הכולל את פרטי מגיש הבקשה ובעלי הנכס; פרטי המהנדס והאדריכל; תכניות בניין עיר; תרשים סביבה ועוד. 

 

שינויים פנימיים במבנה אשר אינם פוגעים כלל בשטחים משותפים או משנים את פני המבנה אינם מצריכים לרוב בקשה להיתר. עם זאת, חשוב לדעת כי כל תוספת או שינוי חיצוני לרבות הקמת גדרות; פרגולות; הוספה ו/או ביטול חלון או דלת; בניית מרפסות; ממ"דים ועוד, מחייבים הוצאת היתר. עבירות בנייה עלולות לגרור קנסות, הריסת מבנים ואף מאסר בפועל. 

 

קבלת ההיתר אורכת לרוב חודשים ארוכים, אך חשוב שתדעו כי ניתן להגיש בקשת היתר לעבודה מצומצמת, תוך הליך מקוצר שאורך כ-45 יום. הליך זה מתאים במקרים בהם מוגשת בקשה להליכים "פשוטים" יחסית, השינוי המבוקש אינו משפיע על יציבות המבנה, כדוגמת התקנת סככות ופרגולות, אנטנות, מחסנים ועוד. 

קבלן בנייה

היתרי בנייה מתקבלים לרוב, כאשר תוספת הבנייה אותה אדם מבקש להוסיף לשטח הפרטי שלו אינה סוטה באופן משמעותי מתכנית הבנייה של המקום. כלומר, כאשר ייעוד השטח אינו משתנה ו/או אין דרישה לזכויות בניה נוספות. באם נדרש שינוי מהותי, יש צורך בהגשת בקשה לשינוי תכנית, ולאחר שרק לאחר שזו תאושר, תוגש בקשה להיתר בנייה. 

חשוב שתדעו כי תוקפו של היתר הבנייה פג שלוש שנים מיום קבלתו. קבלן בניין נדרש להתחיל את הבניה עד שנה מיום קבלת ההיתר, ללא הפסקות בנייה של למעלה משנה ולסיים את הבנייה תוך שלוש שנים מקסימום. במידה ולא תעמדו בתנאים אלו, תדרשו להגיש בקשה לחידוש היתר. 

תוספת בנייה

חשיבות הוצאת היתר בנייה 

קבלן הבנייה אמון על כל הקשור לבנייה של מבנים; תוספות בנייה; ביצוע עבודות תשתית ועוד. הקבלן אמון על הוצאות תכניות הבנייה אל הפועל, ולהפוך חלום משורטט על גבי נייר למציאות. על הקבלן להיות רשום כדין, שכן זוהי ערובה להיותו בעל ניסיון והכשרה מתאימים. הקבלן יתחיל עבודתו בשטח לאחר קבלת כלל ההיתרים הנדרשים, ובהתאם לתכניות שהוגדרו מראש. 

 

חברת י. גרוס עבודות בנייה, המתמחה בבנייה, תכנון, הרחבה ושיפוץ של בתים ברחבי הארץ, מעסיקה את מיטב המומחים לצורך ניהול הפרויקט והוצאתו לפועל במקצועיות רבה ויושרה. החברה מקבלת לידה את החלום האישי של אנשים שמעוניינים ליצור, להרחיב ולעצב את הבית שלהם, ופועלת יומם וליל על מנת להגיש להם תוצאה מוגמרת ברמה הגבוהה ביותר שיש.

 

דילוג לתוכן